CORRUPTE EN OVERIJVERIGE POLITIEDIENSTEN

Alles over corrupte en overijverige politiediensten.Ook voor (ex) - Politiemensen die zelf iets willen aanklagen in hun dienst, bij het over de lijn gaan van zichzelf of anderen, wanneer dit ook gebeurde in het verleden, zodat andere mensen een goed idee krijgen
over de aanpak hiervan door hun oversten, of hoe zijzelf terecht of onterecht behandeld werden, en dit zowel intern als wanneer zij zich voor de rechtbank diende te verantwoorden.
De url COP staat voor
C ( corrupte ) en
O ( overijverige )
P ( politiediensten )

Waarom ik dit wil doen ?

Omdat ik nu al een veertien jaar alles vanop de andere kant van de oever heb kunnen bekijken , en daarbij veel laksheid, onverschilligheid, overdrevenheid, overijverigheid, onterechtheid, viserend heb mogen ondervinden bij vrienden en verhalen, over de Politie
Graag had ik ook dat u zelf indien je ,als gewone burger , negatieve ervaringen heeft met de Politie, kwestie niet correcte afhandeling, indien je zich geviseerd voelt , enz uw verhaal neerpent.

GRATIS TERUGKERENDE JAARLIJKSE FEESTJES

Oh ja, daar waren weer die jaarlijks terugkerende 'verplichte' feestjes, met alles erop en eraan. Het kon niet op, natuurlijk betaald door de depanneurs, die ook op het 'appel' waren.Hoeveel gangen het waren weet ik niet meer, maar alles kreeg ik niet op , en het was 'af'.Achteraf bekeken was het een trapje op naar de 'schuifaf 'En je kon best maar aanwezig zijn , kwestie van gezellig onderonsje.De bazen waren er natuurlijk ook, anders kon hun buikje niet rond blijven (letterlijk en figuurlijk)De feestjes werden natuurlijk verzorgd door "een broer" van een collega die traiteur was. Kwestie van iemand iets gunnen zeker.Het bleef in de familie.Maar ik herinner me nog een voorval van die zogenaamde 'collega' .Op het moment dat hij niet mee wou of wilde profiteren (omdat het te riskant werd) bracht hij een bezoekje aan de Gerechtelijke Politie.En hij maar denken dat we dat niet wisten.Als het erop aan kwam , verraadde iedereen-iedereen .Tot binnenkort. --- Laat ook eens wat verhalen achter --- beste ex-collega's , dan wordt het hier nog spannender.

GRATIS AUTO ONDERHOUD

Natuurlijk ging er nog veel meer, maar geef me de tijd dit op te rakelen en neer te pennen, en verder zien wie van mijn ex-collega's op dit blog terechtkomen en via mail of telefonisch kontakt met me gaan opnemen, om me onder druk te zetten ; ja dit was ook normaal waar ik werkte , om in het gelid te blijven lopen.Het was evident dat er geregeld auto-ongevallen gebeurden, en dat was naar de zin van bepaalde mensen om iets anders op punt te zetten, en dit ging heel ver maar ga me nu enkel beperken tot hetvolgende.Er werd voor gezorgd dat er bevriende depannagediensten ter plaatse kwamen, en wat dacht je, die kunnen ook goed overweg met de mecaniek van een wagen . Al vlug werd voorgesteld, dat wanneer ze meer werden opgeroepen dan andere depannagediensten, de auto's van de .... indien nodig 'gratis' werden onderhouden,wat natuurlijk gebeurd, maar er was nog veel meer ; graag later hierover "veel meer" , want hier ging men tot het uiterste.Het zij zo

GRATIS HUISJE VERBOUWEN OF BOUWEN

Tijdens controle werden er natuurlijk ook bouwmateriaal-vrachtwagens tegengehouden, wat denk je.

Ik was zoals het voorgaande pas nieuw op deze post , maar nu had ik natuurlijk al direkt door dat het weer anders moest aflopen.

Ze stelden me direkt voor aan deze mensen als nieuw , waarbij de overtreder me vertelde dat ik natuurlijk ook bij hem terecht kon, voor allerhande.

Ik was toen aan een huisje aan het verbouwen en natuurlijk kon ik iets gebruiken.

Mijn schoonvader ,een muntomdraaier, vond dit prachtig en sprong mee op de boot.

Maar echt overdrijven deed ik niet, ik voelde me tenoverstaan ' een moderne gewapende struikrover ' .

De meeste vonden deze uitspraak maar natuurlijk "kleinzielig" en stelden me in de toekomst aan veel andere vrienden voor.

Geweldig hé.

Maar wat die andere zogenaamde collega's niet wisten , dat bepaalde mensen me kwamen vertellen dat het eens moest ophouden met volledige huizen te moeten neerzetten .

Ik wist niet wat ik hoorde, maar wist direkt over wie het ging , omdat verschillende collega's onlangs aan het bouwen waren gegaan en alles binnen de korste keren onder dak stond.

Ik herinner me nog een collega waar we thuis even passeerde om iets op te halen; heel zijn bouwplaats lag vol facade- en bakstenen.

Ik zeggende : amaai , je heb nog veel werk .

Jaja en dan wetende dat ze dat deze nacht zonder dat ik iets wist , heel mijne erf hebben volgesmeten .

Hola , zo gaat het vlug nietwaar

Het zij zo

GRATIS UW HUISJE VERWARMEN

Regelmatig werd er kontrole gedaan op "het overladen zijn van vrachtwagens".

Maar wat sprong het eerste in het oog, natuurlijk de open vrachtwagens, dus de onoverdekte, zodat je beter het gewicht kon inschatten.

En wat viel er dan in het oog, bv de veel passerende volgeladen 'brandhoutcamions' , maar wat mijn vergezellende collega niet direkt zei, was dat het zijn vriend was;

Tijdens het wegen van deze vrachtwagen, wat gebeurd op speciale geijkte weegschalen , kwam hij met zijn vriendverhaal op de proppen.

Het was het er enkel om te doen , zijn voorraad  " brandhout " terug op peil te brengen en in de toekomst ook het mijne.

Hoe je zovlug zogenaamde vrienden kunt maken hé.

Maar dan moest je bij wijze van spreken wel dag en nacht voor "deze vriend " klaar staan, voor het geval deze de komende dagen of weken door nog niks vermoedende collega's werden gecontroleerd.

Uiteraard gebeurde dit , en zo werden hun kachels ook gevoed.

Er bestond hierdoor zodanige onderlinge concurrentie voor wie het hout uiteindelijk toekwam.

De eigenaar van het hout, of vervoerder kwam uiteindelijk met een oplossing.

Hij zou ieder jaar een voetbalfeestje houden met het nodige eten en drinken voor de hele politiepost.

Natuurlijk was hier bijna iedereen aanwezig , en we vonden het toen allemaal normaal en voor herhaling vatbaar.

Het zij zo.

GRATIS VRIENDJESDIENST

Het zij zo , een eenvoudig ingeburgerd voorval.

Politiemensen maken privé deel uit van de maatschappij met hopelijk voor mij veel vrienden.

Dit werkt natuurlijk exponentieel.

Steeds wordt of werd tussenkomst , seponering gevraagd van een Proces-verbaal bij verbalisering van een vriend van een collega.

Dit werd zelfs al dezelfde dag afgehandeld.

Een vriendendienst , zowel voor de vriend als de rijkswachter zelf ten opzichte van zijn collega's , zodat zijzelf in de toekomst bij hem voor een gelijkaardig geval ook terecht konden.

Of dit nu een gewone rijkswachter of overste was; iedereen deed er aan mee.

Al zeggende ; " iedereen verwarmt zich aan de kachel waar hij werkt ".

Deed je je job zoals het hoorde dus iedereen gelijk voor de wet , dan werd je als asociaal voor de rest van je carrière bekeken, en werd je als lelijk eendje op een eilandje gezet.

corrupte en overijverige politiediensten

Ikzelf zal als ex-rijkswachter (België) regelmatig iets schrijven wat ik gedurende de 18 jaar dat ik bij de rijkswacht diende, mocht ondervinden, wat niet door de beugel kon , doch als algemeen aanvaard werd, totdat het op een bepaald moment te ver ging en de rijkswacht diende te verlaten met op dat moment nog een tiental anderen , maar waarbij anderen die hetzelfde gedaan hadden wel mochten blijven (doofpot) of op een reglementaire manier met pensioen of onbepaald verlof mochten gaan.

De verhalen zullen als corrupt of overijverig kunnen aanzien worden.

Ik hoop dat andere Politiemensen of ex-politiemensen van waar ook  mijn voorbeeld zullen volgen.

Waarom ik dit wil doen ?

Omdat ik nu al een veertien jaar alles vanop de andere kant van de oever heb kunnen bekijken , en daarbij veel laksheid, onverschilligheid, overdrevenheid, overijverigheid, onterechtheid, viserend heb mogen ondervinden bij politiediensten tijdens verhalen van mijn vrienden en anderen en daarbij veel onmacht mochten ondervinden.

De politiediensten worden momenteel wel door comité's nauwlettend in het oog gehouden ? maar wat vinden de gewone burgers ervan dat ze steeds tegen een muur aanlopen bij het aanklagen van iets. Ik denk dat het voor hen te ondoorgrondelijk is en daar wil ik best iets aan doen.

Graag had ik dat  wanneer je, op mijn log komt als gewone burger  , al je negatieve ervaringen met de politie neerpent, wat dit ook zijn kan.

 

Ondergetekende ,

 

PB